Karjeros centro tikslas: sudaryti sąlygas mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas sėkmingam mokymosi krypties, profesijos ar darbinės veiklos pasirinkimui, perėjimui iš mokyklos aplinkos į darbinę aplinką.

Raguvos gimnazijos mokiniams  vedami užsiėmimai, rengiamos karjeros dienos, išvykos, teikiamos asmeninės konsultacijos 10-12 klasių mokiniams.

2017-2018 m.m. veikla


Kūrybiškumo ir darbo komandoje kompetencijų ugdymas


2007 m. spalio 23 d. aštuntos klasės mokiniai ugdė kūrybiškumo ir darbo grupėjė kompetencijas. Susiskirstę grupėmis dalyvavo kojinių gamyklos valdybos posėdyje. Grupės nariai turėjo pateikti kuo daugiau pasiūlymų, idėjų dėl įvykusios avarijos kojinių gamykloje, kur panaudos 55 000 porų brokuotos produkcijos.


Nelengva užduotis privertė mokius pasukti galvas ir surasti komandoje kūrybiškus sprendimus. Sekanti užduotis buvo linksmesnė. Grupėje per 10 min. reikėjo išlankstyti kuo daugiau sertifikuotų lėktuvėlių, kurie nuskris daugiau kaip 5 metrus. Atlikę užduotį parašė 3 patarimus, kaip reikia dirbti norint pasiekti komandoje geresnių rezultatų.

Karjeros planas


2017 m. spaliom25 d. penktos klasės mokiniai mokėsi sudaryti karjerus planus, aiškinomės sąvokos „karjera“ sąvoką, atliko užduotis savęs pažinimui. Sutarėme, kad karjeros planai bus pas klasės vadovę ir kas pusmetį peržiūrės, esant reikalui koreguos.


 


Studfestas


2017 m. spalio 26 d. 10-12 klasių mokiniai vyko į Studfestą- vienintėlę konferenciją, festivalį padedantį atsakyti į klausimus apie studijas, karjeros ir gyvenimo kelio pasirinkimą pabaigus mokyklą. 

16 Studfesto pranešėjų dalinosi patirtimi, kaip planuoti karjerą ir ką daryti jau šiandien, kad galėtum būti sėkmingu ateityje. Konferenciją užvaigė jaunimo mėgiama muzikos grupė „radistai“.


Emocijų valdymas


20107 m. lapkričio 6 d. septintos klasės mokiniai mokėsi valdyti emocijas per asmeninį patyrimą. Mokėsi neįžeisti šalia esančio žmogaus, gebėti atsiprašyti. Stiprinant valdyti emocijas išnaudojamas laikas produktyvesnei veiklai tiek mokykloje, tiek už jos ribų.


Savęs pažinimas per kūrybiškumą


2018 m. sausio 23 d. vyko kūrybinis užsiėmimas 5 ir 7 klasės mokiniams, kurio metu mokiniai mokėsi pažinti save, per kūrybiškumą atskleidė savo pomėgius, svajones, mėgstamą veiklą, svajonių profesiją, vertybes.