Bibliotekos tikslas : bibliotekos fondais ir veikla dalyvauti ugdymo procese, ugdyti rašymo ir skaitymo gebėjimus, sudarant sąlygas pasiekti geresnių mokymosi rezultatų.


Uždaviniai: organizuoti renginius, užsiėmimus, parodas, vesti informacinių įgūdžių ugdymą,  vykdyti skaitymo skatinimo veiklas.